RODO

OŚWIADCZENIE OSOBY PRZEKAZUJĄCEJ ZAPYTANIE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA WWW.HSSWROCLAW.PL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest spółka Home Support Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Opolska 15c/13 NIP 8992950191 ;KRS0001016115

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych.


Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa, RODO przewiduje kilka podstaw przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Po wypełnieniu formularza kontaktowego zawartego na stronie spółki, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na pytania przesłane w treści wiadomości. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Ponadto, z uwagi na treść Państwa wiadomości przesłanej przez formularz kontaktowy, Państwa dane będziemy mogli przetwarzać w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, w celu otrzymywania od spółki Home Suport Service Sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zgoda jest dobrowolna. Dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

Czas przetwarzania danych.


Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas:
-niezbędny do obsługi treści przesłanej do nas wiadomości, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy,
-przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, do czasu
wniesienia ewentualnego sprzeciwu